Mr. Marianne Stoffels

Als familierechtadvocaat (lid van de vFAS) regel ik tegenwoordig meer echtscheidingen op mediationbasis dan voor de man of de vrouw alleen. Het grootste voordeel van mediation is dat partijen zelf bepalen hoe zij de gevolgen van de echtscheiding wensen te regelen. Er komt geen rechter aan te pas, partijen hebben volledige partijautonomie. Dit geldt voor zowel het opstellen van een ouderschapsplan (noodzakelijk bij minderjarige kinderen), als voor het opstellen van een echtscheidingsconvenant (hierin worden de financiële gevolgen van de echtscheiding geregeld). Mediation is vaak sneller en goedkoper dan procederen met ieder een eigen advocaat.

Soms is mediation niet mogelijk, en nemen partijen toch ieder een eigen advocaat. Vaak kunnen partijen samen met hun advocaten toch tot een minnelijke schikking komen. Echter zijn er situaties waarin mediation of een minnelijke schikking niet mogelijk is. Ook in die situaties behartig ik als ervaren familierechtadvocaat uw belangen zo goed mogelijk.

Naast mijn werkzaamheden op het advocatenkantoor, werk ik als pro deo advocaat/mediator ook voor de Stichting Samen Gratis Scheiden. Ik regel geheel gratis op mediationbasis de echtscheiding voor cliënten die in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand.