Rechtsgebieden

Marianne Stoffels en Frank Stoffels zijn reeds 30 en 24 jaar werkzaam als familierecht- en strafrechtadvocaat en hebben aldus ruime ervaring, specialisatie en kennis in hun vakgebied.

Jolien Stoffels is actief op het gebied van slachtofferrecht.

Familierecht

Onze familierechtadvocaten kunnen u helpen met al uw familierechtelijke zaken, waaronder:

 • Echtscheiding
 • Mediation
 • Kinderalimentatie
 • Partneralimentatie
 • Eenhoofdig en gezamenlijk gezag
 • Vaststellen en wijzigen omgangsregeling
 • Vervangende toestemming
 • Naamswijzigingen
 • Erkenning van een kind
 • Ontkennen moeder- of vaderschap
 • Naamswijziging

Lees meer

Strafrecht

Onze strafrechtadvocaten hebben kennis over en ervaring in verschillende gebieden binnen het strafrecht, waaronder drugsdelicten, verkeersdelicten, smaad en laster, mishandeling en openlijke geweldpleging, strafbeschikkingen, vermogensdelicten, witwassen en fraude.

U kunt ook bij ons terecht voor consultatie- en verhoorbijstand (rechtsbijstand voorafgaand en tijdens het politieverhoor).

Lees meer

Slachtofferrecht

Het is een belangrijkste taak om de belangen van het slachtoffer te beschermen binnen het juridische systeem en slachtoffers een stem te geven in het strafproces van de verdachte. Elk slachtoffer kan verschillende behoeften en doelen hebben. Sommige slachtoffers zoeken erkenning voor hetgeen hen is aangedaan en anderen zijn dan weer op zoek naar (financiële) compensatie voor de geleden schade. Als slachtofferadvocaat respecteert Jolien deze individuele doelen en werkt zij nauw samen met het slachtoffer om te begrijpen wat voor hen belangrijk is. Afhankelijk van de specifieke doelstellingen, wensen en behoeften van het slachtoffer, hanteer zij verschillende benaderingen om ieder slachtoffer zo goed mogelijk bij te staan.

Lees meer