Familierecht

Een familierechtadvocaat kan u helpen met al uw familierechtelijke zaken. U kunt een familierechtadvocaat nodig hebben voor bijvoorbeeld:

 • Vervangende toestemming
 • Naamswijzigingen
 • Erkenning van een kind
 • Ontkennen moeder- of vaderschap
 • Naamswijziging
 • Echtscheiding
 • Mediation
 • Kinderalimentatie
 • Partneralimentatie
 • Eenhoofdig en gezamenlijk gezag
 • Vaststellen en wijzigen omgangsregeling

 

Wat houdt onze cliënten bezig? Waarvoor hebben zij een familierechtadvocaat nodig? Lees hieronder de meest gestelde vragen en natuurlijk de antwoorden. Let wel; deze zijn algemeen van aard. Voor uw specifieke situatie is een andere antwoord wellicht passender. Neem daarom altijd geheel vrijblijvend contact met ons op.

Familierechtadvocaat nodig? Lees hier de meest gestelde vragen

Vraag: Kom ik in aanmerking voor een pro deo advocaat?

Dat hangt af van uw inkomen en uw vermogen. Plus is het feit belangrijk of u onder 1 dak woont met minderjarige kinderen. In dat geval namelijk mag uw belastbare inkomen een stuk hoger zijn. Lees hier ook meer over op de website van de landelijke Stichting Samen Gratis Scheiden.

Vraag: Moet ik kinderalimentatie betalen?

Dat hangt volledig af van uw inkomen. Kinderalimentatie is van openbare orde, dat betekent dat kinderen sowieso behoefte hebben. Een kind kan natuurlijk niet voor zichzelf zorgen. Bij berekenen van een kinderalimentatie kijken we naar het inkomen van moeder en het inkomen van vader en laten daar een verdeelsleutel op los. Daarnaast is het ook nog belangrijk hoeveel dagen per week (meestal) vader doorbrengt met de kinderen, indien de kinderen hoofdverblijf bij moeder hebben. Dit is belangrijk om de zorgkorting te bepalen.

Vraag: Moet ik ook bij co ouderschap kinderalimentatie betalen?

Ja. Indien de niet verzorgende ouder draagkracht heeft, moet er kinderalimentatie betaald worden. Vaak kiezen mensen, als er 2 minderjarige kinderen zijn, de één bij de één te laten inschrijven en de ander bij de ander, waardoor ieder in aanmerking komt voor een stuk hoger kindgebonden budget. Dat nemen we mee in de berekening en dan komt er eventueel een bedrag uit dat de één nog ten titel van de kinderalimentatie aan de ander moet betalen.

Vraag: Kan mijn vrouw weigeren dat ik mijn kinderen zie?

Nee. Absoluut niet. In de Wet staat dat er sprake is van een gelijkwaardige opvoeding. Iedere ouder heeft het recht om contact met zijn kinderen te hebben. Dat is alleen niet het geval indien de kinderen geestelijk en/of lichamelijk gevaar lopen bij de ouder.

Vraag: Moet ik mijn pensioen verevenen (later verdelen)?

Dat ligt er aan wat uw wensen zijn. In de Wet verevening pensioenrechten na echtscheiding staat dat indien de partner voldoende heeft opgebouwd, de ander recht heeft op de helft van de totale opbouw tijdens huwelijk. Indien cliënten ongeveer hetzelfde hebben opgebouwd dan wordt er vaak niet het ouderdomspensioen verevend maar wel bijzonder partnerpensioen. Dit betekent dat, indien de ex echtgenoot niet de pensioengerechtigde bereikt, er toch een stukje soort van een weduwe/weduwnaarsuitkering komt.
Overigens zal de Wet pensioenverevening binnenkort worden gewijzigd. Hoofdregel wordt dan conversie. Dit houdt in dat onafhankelijk van de leeftijd van de ander, iemand al direct kan bepalen wanneer hij of zij wenst dat het deel van de ander aan hem of haar uitgekeerd gaat worden.

Vraag: Waar moet ik op letten bij het kiezen van een goede advocaat om mijn echtscheiding te regelen?

Het is belangrijk dat de advocaat lid is van de vFAS. Een afkorting die staat voor de vereniging Familie- en Erfrecht Advocaten Scheidingsmediators,
de grootste specialisatievereniging op dit gebied. Onze advocate mevrouw mr. M.M.H.B. Stoffels is hierbij aangesloten.

Vraag: Ik wil alleen het gezag over mijn kinderen, kan dat?

Hoofdregel: in 99% van de gevallen na echtscheiding hebben ouders samen gezag. Indien één van beide partijen alleen het gezag wenst, moet hij of zij kunnen bewijzen dat de ander niet in staat is om het gezag te hebben. Dit is vaak heel moeilijk te bewijzen. Je moet dan namelijk bewijzen dat de kinderen ernstig lichamelijk en/of geestelijk worden bedreigd bij de andere. Met andere woorden; gevaar lopen bij deze ouder.

Vraag: Hoe lang duurt een echtscheiding?

Indien cliënten op mediationbasis de echtscheiding regelen kan dit heel versneld geregeld zijn. Gemiddeld vier tot zes weken.
Indien u ieder een eigen advocaat neemt en er veel geprocedeerd moet worden, kan het wel eens 1 tot 2 jaar duren eer er een eindbeschikking komt.

Vraag: Moet ik partneralimentatie betalen?

Ook hier geldt weer; wat is de behoefte en wat is de draagkracht. Indien cliënten ongeveer hetzelfde inkomen hebben, zal er geen partneralimentatie betaald moeten worden. Indien één van partijen echter parttime werkt en de andere een goed inkomen heeft uit een volledige baan, zal er zeker partneralimentatie betaald moeten worden. Dit wordt uitgerekend door de advocaat/mediator. De duur van de betaling van de partneralimentatie hangt van diverse factoren af. onder andere van de duur van het huwelijk en de leeftijd van cliënt.

Meer weten of andere vragen? Heeft u zelf een familierechtadvocaat nodig? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op!