Stoffels advocaten biedt advocatuur en mediation in Zevenbergen. In mei 1993 heeft mr M.M.H.B. Stoffels haar advocatenpraktijk gevestigd in Zevenbergen.

Over mr. F.(Frank) J.V.H. Stoffels, advocaat uit Zevenbergen

Lees meer

Over Marianne Stoffels, advocaat en mediator uit Zevenbergen

Lees meer

Contact

Lees meer

Home

Stoffels advocaten biedt advocatuur en mediation in Zevenbergen

In mei 1993 heeft mr M.M.H.B. Stoffels haar advocatenpraktijk gevestigd in Zevenbergen. Na 6 jaar besloot zij een samenwerkingsverband aan te gaan met haar broer mr F.J.V.H. Stoffels. Sedert die tijd heeft mr M.M.H.B. Stoffels zich gespecialiseerd op het gebied van familierecht. Zij is lid van de vFAS en lid van de MfN. Sedert een paar jaar is zij onder andere werkzaam voor de Stichting Samen Gratis Scheiden. Via deze Stichting kunnen mensen die in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand 100% gratis scheiden op mediationbasis.

Ons kantoor heeft geen derdengeldenrekening en kan derhalve geen derdengelden ontvangen.

Zie voor meer informatie www.samengratisscheiden.nl

High Trust kantoor

Advocatenkantoor Stoffels is als High Trust kantoor aangesloten bij de Raad voor de Rechtsbijstand.

High Trust

High Trust is de belangrijkste basis voor samenwerking tussen Raad en rechtsbijstandverleners. High Trust maakt het proces van verlenen van gesubsidieerde rechtsbijstand eenvoudiger door een duurzame samenwerking. Hierbij staat de gezamenlijke verantwoordelijkheid centraal.

High Trust

“Sinds de invoering van High Trust zijn advocatenkantoren en de Raad iets bijzonders op het spoor gekomen: vertrouwen werkt. Dit blijkt uit de verdieping in de relatie met advocaten tijdens de High Trust steekproefbezoeken en bijeenkomsten. De Raad is minder bureaucratisch en High Trust deelnemende advocaten willen de High Trust kwaliteitsslag creëren. Duurzaam samenwerken met de juiste ondersteuning en vanuit de eigen verantwoordelijkheid. Ook leidt High Trust bij nogal wat advocatenkantoren en de Raad tot administratieve lastenverlichting. Daarbij is de rechtmatigheid ongekend hoog.

“Dat het merendeel van de aanvragen voor toevoeging inmiddels via High Trust verloopt mag als een mooi resultaat worden beschouwd. De Raad heeft met High Trust nadrukkelijk de samenwerking met de advocatuur gezocht en dat is een goede zaak.

High Trust, en in samenhang daarmee het webportaal van de Raad, zorgt daarbij voor de nodige vermindering van administratieve lasten en vormt een goede basis voor duurzame samenwerking met de Raad.

De tevredenheid onder advocaten ten aanzien van High Trust is groot. Men spreekt met name waardering uit over de houding van de mensen die de steekproeven uitvoeren. Zij zijn deskundig, open en begripvol. Het contact is persoonlijker en dat is heel waardevol.

De Orde staat dan ook achter High Trust: het stimuleert een constructieve samenwerking met de Raad en onderstreept het gezamenlijke belang en een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand.

De Orde beschouwt de High Trust-werkwijze dan ook als ‘best practice’.”

High TrustUitgangspunten van High Trust zijn transparantie, vertrouwen en begrip.

Voor de samenwerking betekent dit: 
– Samen verantwoordelijk 
– Ruimte voor vertrouwen 
– Versterken van de relatie 
– Vrijwillige naleving 
– Ondersteuning & transparantie 
– Samen makkelijker.

Deze zes aspecten staan centraal in de visie van de Raad op High Trust. We werken vanuit een gezamenlijk startpunt (samen verantwoordelijk) naar een gezamenlijk eindpunt (samen makkelijker). De stappen ertussen maken deze duurzame manier van samenwerken mogelijk en zijn daarom net zo belangrijk.

Toelichting op de elementen:

Iedereen weet dat bepaalde regels nodig zijn in een samenleving. Met de juiste ondersteuning zijn beide partijen gezamenlijk verantwoordelijk voor de naleving van de Wet op de rechtsbijstand. We helpen elkaar samen die verantwoordelijkheid waar te maken en spreken elkaar hierop aan. Dit versterkt de rechtmatigheid.
Vertrouwen is de basis van High Trust. Vertrouwen durf je en deze werkwijze wil je samen creëren. Vanuit duidelijke verwachtingen en openheid verkleinen we de wederzijdse risico’s. We bouwen het vertrouwen, op de afspraken die we samen maken.
Versterken is een werkwoord: aan een relatie blijf je werken. Beide partijen zetten zich hiervoor in. Door te luisteren en begrip te tonen voor ieders werkelijkheid. Punten van ander inzicht maken we bespreekbaar.
Vanuit verantwoordelijkheid vindt naleving van de regels plaats. Het versterkt de rechtmatigheid en geeft advocaten meer regie in handen. Iedereen doet zijn best om de regels na te leven. Bij twijfel zoek je contact.
De Raad voor Rechtsbijstand biedt advocaten de juiste ondersteuning: met een goed digitaal aanvraagsysteem, door actief kennis over te brengen en transparant te zijn bij/over beslissingen en over de organisatie. De wederzijdse openheid maakt een vrijwillige naleving van de regels mogelijk.
De samenwerking op basis van High Trust resulteert in een duurzame manier van werken. Partijen ervaren weinig administratieve hindernissen en geen onnodige obstakels. Alle elementen samen zorgen voor een prettige samenwerking.

kort advies?

Wilt u een vrijblijvend oriënterend gesprek met ons of zoekt u kort advies?