Mr. Jolien Stoffels

In 2020 heb ik de master Nederlands recht met als afstudeerrichting strafrecht en de master Victimology & Criminal Justice aan de Universiteit van Tilburg afgerond. In januari 2021 ben ik als advocaat beëdigd.

Mijn focus ligt op het bijstaan van slachtoffers in strafzaken. Ik begeleid slachtoffers gedurende het hele traject. Dit kan al beginnen voor het doen van aangifte: we bespreken wat er gebeurd is, welke schade u geleden heeft en welke rechten u heeft als slachtoffer. Ik help u met aanspraak te maken op deze rechten. Enkele voorbeelden van wat ik voor u als slachtoffer van een strafbaar feit kan betekenen: meegaan wanneer er aangifte wordt gedaan, het dossier opvragen bij het OM, de voortgang van de zaak in de gaten houden, een slachtoffergesprek met de Officier van Justitie aanvragen, de rechter vragen een schadevergoeding op te leggen voor de door u geleden schade en een artikel 12-procedure opstarten.

Als slachtoffer in een strafzaak wordt u ook wel ‘benadeelde partij’ genoemd. Een benadeelde partij mag zich ‘voegen’ in het strafproces en de rechter vragen een schadevergoeding op te leggen aan de verdachte. Dit kan om materiële schade gaan, zoals beschadigde kleding na een mishandeling of een gestolen mobiele telefoon, of om immateriële schade, zoals wanneer u PTSS heeft opgelopen als gevolg van het strafbaar feit. Samen met u stel ik de zogenoemde vordering benadeelde partij op waarbij inzichtelijk wordt gemaakt welke schade u heeft geleden waarvoor een schadevergoeding wordt gevraagd. Deze vordering wordt toegevoegd aan het strafdossier.

Als u slachtoffer bent geworden van een zeden- of geweldsdelict, komt u bijna altijd in aanmerking voor een gratis slachtofferadvocaat. Als u vragen heeft of u recht heeft op een gratis slachtofferadvocaat, aarzel dan niet om contact op te nemen. Ik help u graag.

Als u geen recht heeft op een gratis slachtofferadvocaat, kan ik u pro deo bijstaan. Pro deo houdt in dat de overheid gesubsidieerde rechtshulp biedt aan mensen met een beperkt inkomen en vermogen, zodat iedereen toegang tot goede rechtshulp heeft. Als u in aanmerking komt voor deze gefinancierde rechtsbijstand, betaalt u slechts een eigen bijdrage welke afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen en griffiegeld. Voor meer informatie hierover kunt u de website van de Raad voor de Rechtsbijstand raadplegen.

Als u geen recht heeft op een gratis slachtofferadvocaat of pro deo rechtsbijstand, kan ik u bijstaan op basis van een scherp uurtarief of een samen overeengekomen prijsafspraak. Ik hou er daarbij altijd rekening mee dat u er niet voor heeft gekozen om slachtoffer te worden,

E-mail: jolien@advocatenkantoorstoffels.nl