Slachtofferrecht

Als slachtofferadvocaat is mijn verantwoordelijkheid om slachtoffers te ondersteunen, hun belangen te behartigen en ervoor te zorgen dat ze aanspraak kunnen maken op hun rechten. Ik ben er om hen te voorzien van juridische begeleiding en emotionele steun tijdens een moeilijke periode in hun leven.

Jolien Stoffels

Wat doet een slachtofferadvocaat?

Als slachtofferadvocaat houd ik me bezig met het bijstaan en vertegenwoordigen van slachtoffers van strafbare feiten. Er zijn verschillende strafbare feiten waarbij slachtoffers betrokken kunnen zijn. Het kan dan gaan om mishandeling, doodslag, seksueel misbruik, diefstal, huiselijk geweld, fraude, verkeersmisdrijven, cybercriminaliteit, smaad en/of laster, bedreiging en belediging. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van strafbare feiten waarbij slachtoffers betrokken kunnen zijn.

Hoeveel kost een slachtofferadvocaat?

Slachtoffers van gewelds- en zedendelicten hebben vaak recht op een gratis slachtofferadvocaat. Als het slachtoffer een rechtsbijstandsverzekering heeft, worden de kosten vaak vanuit hen vergoed. In andere gevallen komt het slachtoffer mogelijk in aanmerking voor pro deo rechtsbijstand, dit is afhankelijk van het inkomen en vermogen van het slachtoffer. Het slachtoffer betaalt dan slechts een eigen bijdrage. Is ook dat niet het geval, kan er een vaste prijsafspraak worden gemaakt. Ik hou rekening met de financiële situatie van het slachtoffer. In alle gevallen zal getracht worden de kosten van de rechtsbijstand te verhalen op de verdachte.

Hoe ziet de bijstand door een slachtofferadvocaat eruit?

Het is mijn belangrijkste taak om de belangen van het slachtoffer te beschermen binnen het juridische systeem en slachtoffers een stem te geven in het strafproces van de verdachte. Elk slachtoffer kan verschillende behoeften en doelen hebben. Sommige slachtoffers zoeken erkenning voor hetgeen hen is aangedaan en anderen zijn dan weer op zoek naar (financiële) compensatie voor de geleden schade. Als slachtofferadvocaat respecteer ik deze individuele doelen en werken ik nauw samen met het slachtoffer om te begrijpen wat voor hen belangrijk is. Afhankelijk van de specifieke doelstellingen, wensen en behoeften van het slachtoffer, hanteer ik verschillende benaderingen om ieder slachtoffer zo goed mogelijk bij te staan.

Daarnaast begrijp ik ook dat genoegdoening een belangrijk aspect kan zijn voor sommige slachtoffers. Genoegdoening kan verschillende vormen aannemen, zoals het publiekelijk erkennen van de verantwoordelijkheid van de dader, het bijdragen aan veranderingen in het rechtssysteem of het voorkomen van toekomstige slachtoffers. Ik werk samen met het slachtoffer om de meest passende manier te vinden om genoegdoening te bereiken, binnen de grenzen van het juridische proces.

Wanneer kan ik hulp krijgen van een slachtofferadvocaat?

Als slachtofferadvocaat neem ik de verantwoordelijkheid op me om het slachtoffer juridisch bij te staan gedurende alle fasen van het proces. Vanaf het doen van aangifte tot aan de uitspraak bied ik advies en begeleiding. Een belangrijk aspect van mijn werk is het waarborgen van de slachtofferrechten. Ik informeer het slachtoffer over hun rechten, zoals het recht op informatie, het recht op een goede behandeling en het recht op schadevergoeding. Het is mijn taak om ervoor te zorgen dat deze rechten worden gerespecteerd en nageleefd door alle partijen.

Kan ik een schadevergoeding krijgen?

Een schadevergoeding verzoeken is een belangrijk onderdeel van mijn werk. We stellen de geleden schade vast, zoals medische kosten (bv. eigen risico), inkomstenverlies, reis- en parkeerkosten naar het ziekenhuis of specialist, studievertraging, hulpmiddelen, schade aan persoonlijke eigendommen (een mobiel of horloge die kapot is gegaan, auto die is vernield) en andere kosten die het slachtoffer heeft moeten maken als gevolg van het strafbaar feit. In sommige gevallen heeft het slachtoffer (ook) psychische schade opgelopen, zoals een depressie of angstgevoelens, vermijdingsgedrag, PTSS of shockschade. Deze schade is niet in geld uit te drukken, hier kan echter wel een schadevergoeding voor worden gevraagd. Dit wordt smartengeld genoemd, een immateriële schadevergoeding bedoeld ter compensatie van psychische schade en gederfde levensvreugde. Namens het slachtoffer verzoek ik vergoeding van de geleden schade binnen het strafproces.

In bepaalde gevallen komt het slachtoffer ook in aanmerking voor een vergoeding door het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Dit is een fonds vanuit de overheid bedoeld voor slachtoffers van ernstige gewelds- en zedendelicten waarbij letsel is opgelopen. Ik help slachtoffers met het indienen van hun aanvraag en kan, als de vergoeding geweigerd wordt, hiertegen in bezwaar en in beroep gaan.

Krijg ik bescherming als mijn veiligheid in gevaar is?

De veiligheid van slachtoffers is essentieel. In gevallen van bedreiging of intimidatie zet ik me in om het slachtoffer te beschermen. Ik kan helpen bij het verkrijgen van beschermingsmaatregelen, zoals een straatverbod of een contactverbod, om ervoor te zorgen dat het slachtoffer veilig is en verdere schade wordt voorkomen.

Wat als de zaak wordt geseponeerd?

Het is aan het Openbaar Ministerie om te bepalen welke zaken voor de rechter worden gebracht. De officier van justitie kan om verschillende redenen ervoor kiezen om de zaak te seponeren. Als het slachtoffer het hier niet mee eens is, kan ik een artikel 12-procedure opstarten. In deze procedure wordt het gerechtshof gevraagd om het dossier te bekijken. Als het hof redenen ziet om de zaak alsnog voor de rechter te brengen, zal de verdachte alsnog vervolgd worden.

Wat als de verdachte wordt vrijgesproken?

Slachtoffers moet rekening houden met de mogelijkheid dat de zaak wordt geseponeerd of dat de rechter de verdachte vrijspreekt. Dit betekent dat juridisch niet bewezen kan worden dat het strafbaar feit heeft plaatsgevonden, dit betekent niet dat het slachtoffer gelogen heeft en dit betekent niet dat het slachtoffer geen slachtoffer is. Dit geldt met name voor gevallen van seksueel misbruik, die bijna uitsluitend plaatsvinden zonder getuigen (anders dan het slachtoffer), kan er onvoldoende bewijs zijn om de verdachte te veroordelen.

Meer informatie of een afspraak? Neem dan contact op met ons kantoor!