High Trust is de belangrijkste basis voor samenwerking tussen Raad en rechtsbijstandverleners. High Trust maakt het proces van verlenen van gesubsidieerde rechtsbijstand eenvoudiger door een duurzame samenwerking. Hierbij staat de gezamenlijke verantwoordelijkheid centraal.

“Sinds de invoering van High Trust zijn advocatenkantoren en de Raad iets bijzonders op het spoor gekomen: vertrouwen werkt. Dit blijkt uit de verdieping in de relatie met advocaten tijdens de High Trust steekproefbezoeken en bijeenkomsten. De Raad is minder bureaucratisch en High Trust deelnemende advocaten willen de High Trust kwaliteitsslag creëren. Duurzaam samenwerken met de juiste ondersteuning en vanuit de eigen verantwoordelijkheid. Ook leidt High Trust bij nogal wat advocatenkantoren en de Raad tot administratieve lastenverlichting. Daarbij is de rechtmatigheid ongekend hoog.