De werkwijze van Advocatenkantoor Stoffels uit Zevenbergen

Onze cliënten kunnen rekenen op een deskundige en persoonlijke behandeling van hun zaak. We streven er altijd naar om zo snel mogelijk een zo goed mogelijk resultaat te bereiken. Bemiddeling of schikken is vaak beter en goedkoper dan procederen. Soms ontkomen we er niet aan dat alles uitgeprocedeerd moet worden. In alle gevallen werken wij snel, doelgericht en tegen een bijzonder concurrerend tarief. Stoffels Advocaten biedt ook rechtshulp op basis van de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand.

Klachtenprocedure Stoffels Advocaten

Stoffels Advocaten is niet aangesloten bij een klachten- en geschillenregeling. Indien u onverhoopt toch een klacht heeft, hebben wij echter wel een interne klachtenprocedure ter beschikking.

Op onze dienstverlening is Nederlands Recht van toepassing. De Rechter te Breda in de rechtbank Zeeland-West Brabant is bij uitsluiting bevoegd om over eventuele geschillen te oordelen.

Als kantoor doen wij ons best om u goed van dienst te zijn. Indien u niet tevreden bent met de dienstverlening, dan kunt u dit middels de navolgende klachtenprocedure aan ons voorleggen. Op deze wijze hopen wij de klacht met u in goed overleg te kunnen oplossen. Zo mogelijk verbeteren we hiermee de kwaliteit van onze dienstverlening.

Hoe ziet de klachtenprocedure eruit?

  1. Klachten kunt u schriftelijk richten aan ons kantoor, ter attentie van de klachtenfunctionaris. Wij verzoeken u vriendelijk om de klacht zo mogelijk te voorzien van een duidelijke onderbouwing. Geeft u daarbij ook aan tegen welke dienstverlening van welke dienstverlener de klacht is gericht.
  2. De klacht wordt vervolgens in behandeling genomen door de klachtenfunctionaris. Dit is iemand anders dan uw behandelend advocaat. Hij of zij zal u per omgaande een ontvangstbevestiging sturen van uw klacht.
  3. De klachtenfunctionaris zal uw klacht beoordelen en bespreken met de behandelend advocaat. Binnen 4 weken na ontvangst van de klacht ontvangt u van ons kantoor een schriftelijke antwoord met daarin het oordeel van de klachtenfunctionaris en de behandelend advocaat omtrent uw klacht en – indien aan de orde – een voorstel tot afwikkeling.
  4. Indien het kantoor en u daar prijs op stellen kunt u deelnemen aan een persoonlijk gesprek op kantoor om de klacht en de wijze van afhandeling te bespreken. Wanneer de dienstverlening nog niet is beëindigd, kan de voortzetting daarvan worden besproken. Dit gesprek zal schriftelijk worden bevestigd.
  5. Indien u met de wijze van klachtenafhandeling niet tevreden bent, wijzen wij u op de mogelijkheid uw probleem of klacht voor te leggen aan de Deken van de Orde van Advocaten te Breda. De adresgegevens alsmede de procedure vindt u op de website www.advocatenorde-bredamiddelburg.nl.
  6.  Stoffels Advocaten is niet aangesloten bij de geschillencommissie advocatuur. In de voorkomende gevallen kan worden besloten in overleg een klacht toch aan de geschillencommissie advocatuur voor te leggen. Dit gebeurt indien in onderling overleg geen oplossing naar tevredenheid van beide partijen kan worden gevonden.

Deze interne klachtenprocedure doet geen afbreuk aan uw rechten op grond van de Advocatenwet. Heeft u aan de hand van deze procedure vragen?

Neem contact op

Algemene voorwaarden

Lees de algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Stoffels uit Zevenbergen.

Algemene voorwaarden